Lembaga Zakat Cirebon

Lembaga Zakat Cirebon

Bagikan

Zakat Cirebon – Zakat merupakan bagian yang wajib di keluarkan bagi setiap muslim untuk memenuhi syarat yang di tetapkan. Selain itu Zakat juga merupakan salah satu dari hukum islam yang di tunaikan untuk di berikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf)

Di kutip dari baznas.go.id kata zakat berasal dari kata “zaka” yang artinya suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Di dalam zakat terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, kebersihan jiwa, dan memupuk kebaikan. Itulah mengapa disebut dengan zakat.

Makna tumbuh dan berkembang dalam zakat artinya dalam menunaikan zakat akan menghasilkan banyak pahala. Sementara itu makna suci dalam zakat di maksudkan sebagai sarana untuk mensucikan jiwa dan pencuci dosa-dosa yang telah lalu.

Allah SWT berfirman dalam Q.S at-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Ada dua jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat Mal.

  1. Zakat Fitrah

Menurut  bahasa Zakat fitrah merupakan Zakat yang wajib di keluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Zakat fitrah bisa di bayarkan langsung pada individu atau melalui lembaga zakat, sebagaimana sabda Rasulallah

“Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah bagi orang merdeka dan hamba sahaya, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar (zakat fituah tersebut) di tunaikan sebelum orang-orang melakukan shalat ‘Id (hari Raya)” (Hadits Muttafaq ‘Alaih)

  • Zakat Maal

Sedangkan menurut bahasa (lughat), harta (maal) merupakan segala sesuatu yang diinginkan sekali sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya.

Menurut syar’a, harta adalah segala sesuatu yang dapat di miliki (di kuasai) dan dapat di gunakan (di manfaatkan) menurut ghalibnya (lazim).

Terimakasih telah membaca artikel mengenai zakat Cirebon. Mungkin dari kalian yang ada di daerah Cirebon yang berniat untuk berzakat, anda bisa melalui zakat center yang merupakan lembaga zakat resmi yang ada di daerah Cirebon. Untuk info lebih lanjut kunjungi website https://zakat-center.org/