ZAKAT KEKAYAAN DAGANG

Bagikan

“Dari samurah : “Rasululah Saw,memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan zakat dari barang yang disediakan untuk di jual.”(HR. Daruquthni dan Abu Dawud). Syarat wajibnya zakat perniagaan ialah:

  • Yang memiilki orang Islam
    • Milik orang yang merdeka
    • Milik penuh
    • Sampai nishabnya
    • Genap setahun

Setiap tahun pedagang harus membuat neraca atau perhitungan harta benda dagangan.tahun perniagaan di hitung dari mulai berniaga. Yang dihitung bukan hanya labanya saja tetapi seluruh barang yang diperdagangkan itu apabila sudah cukup nishab,maka wajiblah dikeluarkan zakatnya seperti zakat emas yaitu 2,5 %.

Harta dagangan yang mencapai jumlah seharga 85 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% . Kalau sekiranya harga emas 1 gram Rp 500,000,- maka barang dagangan yang seharga 85 x RP 500.000 = RP. 42.500.000,-, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% = RP 1.062.500,-. Harta benda perdagangan perseroan, Firma, CV atau perkongsian dan sebagainya, tegasnya harta benda yang dimilki oleh beberapa orang dan menjadi satu maka hukumnya sebagai suatu perniagaan.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *